1920-1930, София, дипломати, личности, семейство

Дипломатът Илия Бояджиев с дъщеря си Екатерина, София, 20-те години на ХХ век

Имена: ,