1900-1910, София, бит, мода, семейство

София, 1906 г., портрет на многочленно семейство