1800-1900, София, бит, семейство

Многочленната фамилия на фотографите Карастоянови, София, около 1890 г.