Всички снимки от семейство ( 212 )

Снимка за спомен от екскурзия на софийско семейство с автомобил Кадилак (1932 Cadillac Roadster), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, автомобили, автотранспорт, семейство, транспорт, туризъм 

Семейството на Найчо Цанов (1857-1923), политик от партията на Петко Каравелов и по-късно съосновател на Радикалдемократическата партия, народен представител, участник в Сръбско-Българската война (прав) и Илия Цанов (1835-1901) министър на външните работи и изповеданията в правителството на Петко Каравелов, адвокат на Ботевите четници, депутат, дипломат и участник в подготовката на Топханенския акт, утвърдил Съединението (седнал), Видин 1890 г.

 1800-1900, Видин, дипломати, личности, политика, семейство 

Имена: ,

Българско семейство гостува на еврейско семейство на Гергьовден, 6 май, 1930 г.

 1930-1940, 6 май - Гергьовден, бит, евреи, етноси, семейство 

Мюфтията на град Костур с дъщеря си, началото на ХХ век

 1900-1910, Костур, етнография, етноси, религия, семейство, турци 

Семейството на лесничея Никола Копчев - отговорник за озеленяването на първото изложение в Пловдив, Пловдив, 1896 г.

 1800-1900, Пловдив, бит, лесовъди, семейство 

Имена:

Семейство от София, момчето е в униформа на юнкер от Военното на Н.В. училище, София 1904 г.

 1900-1910, София, бит, военни, военно обучение, семейство 

Сребра Апостолова Ушлинова (с моминско име Сребра Димова Домазетова) - Сребра войвода с четирите си деца във Варна, около 1920-25 г.

 1920-1930, Варна, комити, семейство 

Имена:

Сватбена трапеза от Шопско с обреден хляб за плодородие и плодовитост, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бит, етнография, сватби, семейство 

Сватба в село Бояна, Софийско, началото на ХХ век

 1900-1910, Бояна, бит, етнография, сватби, семейство 

Семейство от Пловдив, 1912 г.

 1910-1920, Пловдив, бит, семейство