Всички снимки от семейство ( 212 )

Шопи от Софийско, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, семейство 

Българска селска сватба, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, сватби, семейство