Всички снимки от Пазарджик ( 21 )

Семейството на поета Димитър Бояджиев, от ляво на дясно, седнали - майката Екатерина, младият Бояджиев. Прави - братята и сестрите му: Георги, Коста, Илия, Иван, Евгения и Елена, Пазарджик 1901 г.

 1900-1910, Пазарджик, култура и изкуство, литература, личности, мода, семейство 

Имена: , , , , , , ,

Надписана: “Чиновниците на Б.Н.Банка в Татар Пазарджик, снимани по случай изпращането на стария и посрещането на новия директор на клона. Крайния отдясно на първия ред е Александър Стоев Диканев. Снимката станала през 1910 година.”

 1910-1920, Пазарджик, банкери, банки, мода 

Имена:

Портрет на подпоручик от Татар Пазарджик (днес Пазарджик), 1899 г.

 1800-1900, Пазарджик, военни, лица 

Работници сортират тютюн в склад за тютюн, Пазарджик, 1926 г.

 1920-1930, Пазарджик, земеделие, тютюн 

Семейство от Пазарджик, края на ХIX век

 1800-1900, Пазарджик, бит, семейство 

Детско погребение, съученици край ковчега, Пазарджик, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пазарджик, погребения, събития 

Портрет на три млади момичета, облечени в рокли, Пазарджик, края на ХIХ век

 1800-1900, Пазарджик, бит, мода 

Многочленно семейство от Пазарджик, края на ХIХ век

 1800-1900, Пазарджик, бит, семейство 

Момиче с диплома за завършена учебна година, Пазарджик, началото на ХХ век

 1900-1910, Пазарджик, мода, образование, основно 

Спортен клуб “Ботев”, Пазарджик, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пазарджик, спорт