Всички снимки от 1910-1920 ( 1085 )

Група празнуващи, вероятно започването на строеж, неизвестно къде, началото на ХХ век

 1910-1920, неизвестни, панорами, празници, строителство, събития 

Семейство от село Голеш, снимката е надписана: “за спомен на учителката ни Мара Лалева, с. Голеш, Казанлъшко”, 1915 г.

 1910-1920, Голеш, бит, мода, семейство 

Офицери в лодка в близост до понтонен мост, крайният вдясно на задния борд е капитан Владимир Заимов, Западния фронт, 1916 г.

 1910-1920, Колекция Михаил Заимов, Първа световна война (1914-1918), военни 

Имена:

Лазаретната болница към Военното на Н.В. училище - ранени войници и офицери, в средата Владимир Заимов, ранен в битката при Калиманци, София 1913 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Михаил Заимов, Междусъюзническа война (1913), София, военни, медици 

Имена:

Семейството на Стоян Заимов: Клавдия Заимова (моминско име Поликарповна-Корсак), поручик Владимир Ст. Заимов, Никола Бойчев (съпруг на Екатерина), Екатерина Заимова (сестра на Владимир) и Стоян Заимов, София, около 1910-1911 г.

 1910-1920, Колекция Михаил Заимов, София, бит, военни, личности, семейство 

Имена: , , , ,

Войник в пълно бойно снаряжение от Балканската война

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни 

Служителите в апаратната стая на Нишката телеграфна станция, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, изчезнали професии, свързочни 

Наблюдател в укритие на Южния фронт, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Офицери и войници от 25-ти пехотен полк в село Мезграя (Сърбия) на път за Лесковац, дни преди превземането на града, на знамето се чете надпис “Пеша дружина”, Сърбия 23 октомври 1915 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, панорами, пехота 

Щабни автомобили на българската армия на път по Южния фронт. В средата на снимката, генерал Никола Жеков

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), автомобили, автотранспорт, военни, командири, транспорт 

Имена: