Всички снимки от 1910-1920 ( 1085 )

София, Народната библиотека (вляво, сега не съществува) и Земеделска банка (сега Централно управление на БДЖ) на ул. “Раковски”, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, банки, търговия 

София, Българска Народна банка (старата сграда) на улица “Александър I”, около 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, банки, търговия 

София, Духовната семинария в началото на ХХ век

 1910-1920, София, архитектура, храмове 

София, Държавната печатница (сега Национална галерия за чуждестранно изкуство), в дъното вляво - паметникът на Васил Левски, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура 

София, читалище “Славянска беседа” на “Раковска”, в дъното - Военният клуб, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура 

София, Народният театър, вляво - Военното министерство, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, театър 

София, Министерство на Войната, вляво улица “Дякон Игнатий” и Двореца в дъното, около 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура 

Бирената фабрика на братя Прошек в София (построена в 1884-5г., разрушена през 2005 г.)

 1910-1920, София, архитектура, индустрия 

Старата - Царската зоологическа градина, София, около 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, паркове 

Стан на българската войска

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, пехота