1910-1920, Колекция Михаил Заимов, Първа световна война (1914-1918), военни

Офицери в лодка в близост до понтонен мост, крайният вдясно на задния борд е капитан Владимир Заимов, Западния фронт, 1916 г.

Имена: