1910-1920, Първа световна война (1914-1918), автомобили, автотранспорт, военни, командири, транспорт

Щабни автомобили на българската армия на път по Южния фронт. В средата на снимката, генерал Никола Жеков

Имена: