1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Наблюдател в укритие на Южния фронт, 1917 г.