1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни

Войник в пълно бойно снаряжение от Балканската война