Всички снимки от 1910-1920 ( 1085 )

София, Дворецът - западната порта (откъм площад “Александър I”)

 1910-1920, София 

Френски военнопленници на българската войска

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни 

Четата на Апостол войвода (в средата), втори отдясно - Въндо Гьошев, трети отляво - Стоян Хаджиев, около 1910 г.

 1910-1920, етнография, комити, панорами 

Имена: , ,

Български и турски гранични постове на мост над река Струма (границата минава по средата на реката), 1912 г.

 1910-1920, военни, гранични 

Четата на Апостол войвода (седнал в средата), до него - Въндо Гьошев (отдясно) и Стоян Хаджиев (отляво), около 1910 г.

 1910-1920, комити 

Имена: , ,

Комити, дейци на ВМОРО, около 1912 г.

 1910-1920, комити 

Турската армия отстъпва в безредие към Чаталджа, ноември 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Чаталджа, военни, чужди военни 

Разбитата турска войска отстъпва от Люле Бургас към Чаталджа, ноември 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Люле Бургас, военни, чужди военни 

Български селяни, началото на ХХ век

 1910-1920, етнография 

Цигани в типично облекло, с покрита каруца, Русчук (Русе), около 1912 г.

 1910-1920, Русе, етнография, етноси, цигани