1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Михаил Заимов, Междусъюзническа война (1913), София, военни, медици

Лазаретната болница към Военното на Н.В. училище - ранени  войници и офицери, в средата Владимир Заимов, ранен в битката при Калиманци, София 1913 г.

Имена: