увеличи снимката | 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, панорами, пехота

Офицери и войници от 25-ти пехотен полк в село Мезграя (Сърбия) на път за Лесковац, дни преди превземането на града, на знамето се чете надпис "Пеша дружина", Сърбия 23 октомври 1915 г.