Всички снимки от изчезнали професии ( 4 )

Словослагател в печатница, 50-те години на XX век

 1950-1960, изчезнали професии, лица, печатари 

София, Хюговата апаратна в централната поща, 20 март 1924 г.

 1920-1930, София, изчезнали професии, интериор, пощаджии 

Пощенски служители пред временната военна поща и телеграф в Чорлу, 1912 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), Чорлу, военни, изчезнали професии, пощаджии, свързочни 

Служителите в апаратната стая на Нишката телеграфна станция, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, изчезнали професии, свързочни