1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, изчезнали професии, свързочни

Служителите в апаратната стая на Нишката телеграфна станция, 1917 г.