1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, пехота

София, армейски части манифестират в подкрепа на новото Отечественофронтовско правителство, около 9 септември 1944 г.