1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, пехота

Скопие, Юлий 1917г., след едно учение с маски против задушливи газове