1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, военни, пехота

Българската пехота преди атака в близост до Одрин