1930-1940, военни, пехота

Картечен отряд, 30-те години на ХХ век