1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Импровизирани "сепарета" за обяд на бойците в лагера на 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.