1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Разузнавателен отряд в търсене за залавянето на информатор, 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.