1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Завоят на Черна, пране в платнища, 23-ти пехотен Шипченски полк, 1916г.