1920-1930, Божурище, авиация, индустрия, транспорт

ДАР - Държавна аеропланна работилница, Божурище, 20-те години на ХХ век