1910-1920, София, железници, железничари, индустрия, професии, транспорт

Софийската ж.п. работилница - ремонт на парен локомотив, началото на ХХ век