Всички снимки от кавалерия ( 56 )

Упражнения по езда, школа за запасни офицери - ШЗО, София 1930 г.

 1930-1940, София, военни, военно обучение, кавалерия, панорами 

Конен отряд и лодка с моряци, вероятно на брега на река Марица в близост до Одрин, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, кавалерия, неизвестни, панорами, флот 

Полагане венец пред паметника на загиналите от Втори на Н.В. Конен полк, Лом, май 1939 г.

 1930-1940, Лом, военни, кавалерия, паметници 

Млад кавалерист прави упражнения на успоредка, неизвестно къде, вероятно началото на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, кавалерия, спорт 

Частите на Гвардейския на Н.В. Конен полк влизат в село Крумово по пътя за присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 19 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, кавалерия, събития 

Капитан от кавалерията (ротмистър) на кон при Дойран, 1918 г.

 1910-1920, Дойран, Първа световна война (1914-1918), военни, кавалерия 

Щандартът на Гвардейския на Н.В. Конен полк във Варна преди навлизането в Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Пристигане на частите на Гвардейския на Н.В. Конен полк във Варна на път към Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Командирът на Гвардейския на Н.В. Конен полк полковник Тодор Антонов във Варна на път към Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Имена:

Конен разузнавателен отряд

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, кавалерия