Всички снимки от кавалерия ( 56 )

Кавалерист и млада дама на разходка с коне, София 1906 г.

 1900-1910, София, бит, военни, кавалерия 

Офицерски разезди от 4-ти конен полк преди маневрите Самоков-Долна Баня. Чамкория (Боровец), 1906 г.

 1900-1910, Албум на полковник Аспарух Коларов, Боровец (Чамкория), военни, кавалерия 

Офицери от IV ескадрон от 4-ти конен полк, изпратени от Мраморно море при гр. Родосто на западната граница. Командир на ескадрона ротмистър Добри Авджиев, поручик Коларов и подпоручик Г. Кънчев. Месец май 1913 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Балкански войни (1912-1913), военни, кавалерия 

Имена:

Трима български офицери-кавалеристи (Филипов, Берон и Коларов) в Кавалерийската школа в Сомюр, Франция (Ecole de Cavalerie de Saumur), заедно с офицери от Русия, САЩ, Сърбия, Холандия, Норвегия. 1909 г.

 1900-1910, Албум на полковник Аспарух Коларов, българи в чужбина, военни, кавалерия 

Трима български офицери-кавалеристи (Филипов, Берон и Коларов) в Кавалерийската школа в Сомюр, Франция (Ecole de Cavalerie de Saumur), заедно с офицери от Русия, САЩ, Сърбия, Холандия, Норвегия. 1909 г.

 1900-1910, Албум на полковник Аспарух Коларов, българи в чужбина, военни, кавалерия 

Чуждестранни офицери в Кавалерийската школа в Сомюр, парад за националния празник на Франция, 14 юли 1909 г. От ляво на дясно: двама руски офицери, американец, българин (ротмистър Берон), сърбин, двама българи (подпоручиците Филипов и Коларов), холандец и норвежец

 1900-1910, Албум на полковник Аспарух Коларов, българи в чужбина, военни, кавалерия 

Довеждат коня на поручик Коларов. Кавалерийската школа в Сомюр, Франция, 1909 г.

 1900-1910, Албум на полковник Аспарух Коларов, българи в чужбина, военни, кавалерия 

Поручик Коларов с френски офицери в Кавалерийската школа в Сомюр, Франция, 1909 г.

 1900-1910, Албум на полковник Аспарух Коларов, българи в чужбина, военни, кавалерия 

Офицерите от 4-ти конен полк с гости след празненство. Ямбол, 1909 г.

 1900-1910, Албум на полковник Аспарух Коларов, Ямбол, военни, кавалерия 

Кавалеристи в гр. Ямбол, 6 декември 1909 г.

 1900-1910, Албум на полковник Аспарух Коларов, Ямбол, военни, кавалерия