1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия

Командирът на Гвардейския на Н.В. Конен полк полковник Тодор Антонов във Варна на път към Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

Имена: