1910-1920, Дойран, Първа световна война (1914-1918), военни, кавалерия

Капитан от кавалерията (ротмистър) на кон при Дойран, 1918 г.