Всички снимки от кавалерия ( 56 )

Ескадрон от 3-ти конен полк на учение, 1905 г.

 1900-1910, военни, кавалерия 

2-ри кавалерийски на Н.Ц.В. Княгиня Мария Луиза полк, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, кавалерия 

Военни от конезавода в Божурище, 1928г.

 1920-1930, Божурище, военни, кавалерия 

Погребение на войник, паднал на телените заграждения от защитната линия на Одрин

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Одрин, военни, кавалерия, погребения, събития 

Посрещане на Българската армия, София 1945г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, кавалерия, посрещания, събития 

Кавалерист с коня си, надписана: “Конят на Иван”, Шумен, 1910г.

 1900-1910, Шумен, военни, кавалерия 

Кавалерист, прекосяващ река

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, кавалерия 

Тренировки на кавалерията, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, кавалерия 

Кавалеристи, ротмистър Зяпков, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, кавалерия 

Посрещане на войската в освободената Добруджа, септември 1940г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Крайовска спогодба, военни, кавалерия