Всички снимки от Крайовска спогодба ( 39 )

Поручик и семейството му, заснети на тържествата по случай присъединяването на Южна Добруджа, София пл. “Св. Неделя” 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, София, военни, празници, семейство 

Последна снимка за спомен на български и румънски граничари на бившата граница при село Крумово, Южна Добруджа отново е в пределите на България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гранични, събития, чужди военни 

Румънски войници, строени в очакване на предаването на Южна Добруджа под командването на българските власти, граничен пункт при село Крумово, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, събития, чужди военни 

Войници и офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на военната администрация при граничния пункт до село Крумово, непосредствено преди предаването на Южна Добруджа под командването на българската войска, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития 

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на военната администрация се снимат за спомен с румънски служител от комисията по предаването при граничния пропусквателен пункт до село Крумово, преди присъединяването на Южна Добруджа към България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития, чужди военни 

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на гражданската администрация се снимат за спомен при граничния камък на пропусквателния пункт при село Крумово, който ще бъде демонтиран след присъединяването на Южна Добруджа към България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития 

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на гражданската администрация се снимат за спомен пред граничния камък на пропусквателния пункт при село Крумово преди присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития 

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк, служители на гражданската администрация и местни жители пред пропусквателния граничен пункт при село Крумово преди присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития 

Частите на Гвардейския на Н.В. Конен полк влизат в село Крумово по пътя за присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 19 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, кавалерия, събития 

Министърът на войната генерал Теодоси Даскалов (втори от ляво, първи ред) и офицерите от Гвардейския на Н.В. Конен полк в село Крумово преди присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 19 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, командири, събития 

Имена: