1920-1930, военни, кавалерия, спорт

Млад кавалерист прави упражнения на успоредка, неизвестно къде, вероятно началото на 20-те години на ХХ век