Всички снимки от кавалерия ( 56 )

Кавалеристи, началото на ХХ век

 1910-1920, военни, кавалерия 

Кавалерист на кон, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, кавалерия 

Кавалерийски патрул, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, кавалерия 

София, казармите на Първи конен полк (сега сградата на БТА), 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, кавалерия 

София, кавалерийските казарми (не съществуват, сега сградата на БТА) по Цариградско шосе, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, кавалерия 

Н.В.Цар Борис III, войска и селяни (вероятно някъде в Македония), началото на 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, кавалерия, личности, събития 

Имена: