1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия

Щандартът  на Гвардейския на Н.В. Конен полк във Варна преди навлизането в Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.