1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия

Пристигане на частите на Гвардейския на Н.В. Конен полк във Варна на път към Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.