Всички снимки от гвардия ( 58 )

Поручик от Лейбгвардейския конен полк на Н.В. Христо Ботев (племенник на революционера) и неизвестна дама пред кръчмата “Дълбок зимник” на братя Прошек, намирала се на бул. “Цар Освободител”, пресечката с ул. “Сан Стефано”, София декември 1918 г.

 1910-1920, Колекция Георг Волц, София, военни, гвардия, кръчми 

Сградата на Гвардейските казарми на ул. “Регентска” (днес Янко Сакъзов), намирала се в близост до пресечката с ул. “Кракра”, днес там е сградата на посолствата на Чехия и Словакия, София, началото на ХХ век

 1900-1910, София, архитектура, военни, гвардия, панорами 

Надписана: “Триумфалното влизане на царската гвардия в Одрин” - ариергардът на българската войска навлиза в града след завземането му на 26 март 1913 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, военни, гвардия 

Генерал-майор Петър Марков, командир на Лейбгвардейския конен полк с група гвардейци в казармите на полка, София, преди 1908 г.

 1900-1910, София, военни, гвардия, командири, панорами 

Имена:

Войници и офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на военната администрация при граничния пункт до село Крумово, непосредствено преди предаването на Южна Добруджа под командването на българската войска, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития 

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на военната администрация се снимат за спомен с румънски служител от комисията по предаването при граничния пропусквателен пункт до село Крумово, преди присъединяването на Южна Добруджа към България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития, чужди военни 

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на гражданската администрация се снимат за спомен при граничния камък на пропусквателния пункт при село Крумово, който ще бъде демонтиран след присъединяването на Южна Добруджа към България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития 

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и служители на гражданската администрация се снимат за спомен пред граничния камък на пропусквателния пункт при село Крумово преди присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития 

Офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк, служители на гражданската администрация и местни жители пред пропусквателния граничен пункт при село Крумово преди присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 20 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, събития 

Частите на Гвардейския на Н.В. Конен полк влизат в село Крумово по пътя за присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 19 септември 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, Крумово (варненско), военни, гвардия, кавалерия, събития