Всички снимки от земеделие ( 97 )

Вероятно преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Вероятно преподавател в земеделското училище или опитната станция “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Вероятно работник в земеделското училище или опитната станция “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица 

Портрет на Тодор Николов (1875-1923), ботаник - един от първите наши изследователи на растителната хистология, ембриология и физиология, преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, мода, наука, учители 

Имена:

Служител в земеделското училище или опитната станция към него, наречена “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица 

Учител (?) в земеделското училище край Русе “Образцов чифлик”, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Преподавател (?) в земеделското училище “Образцов чифлик”, Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, учители 

Служител или учител в “Образцовия чифлик” - земеделско училище край Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, учители 

Вероятно учител в първото българско земеделско училище “Образцов чифлик” край Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, учители 

Земеделското училище “Образцов чифлик” край Русе - ученички измерват семена от див овес с цел изследване на растежа му, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, гимназиално, земеделие, образование