Всички снимки от земеделие ( 97 )

Вършачка за зърно, задвижвана от трактор, 1926г.

 1920-1930, земеделие 

Пресяване на зърното, село Требовле (днес в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Требовле, етнография, земеделие 

На обяд на нивата, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие 

Фабрика за тютюн, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, земеделие, индустрия, тютюн 

Солун, възрастен мюсюлманин до купа тютюневи листа, 1912 г.

 1910-1920, Солун, етнография, етноси, турци, тютюн 

Жътва, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие 

Превозване на овършаното зърно до мелницата, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие 

Фабрика за добиване на розово масло, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, земеделие, индустрия, розово масло 

Селянин с впрегатно рало (орало) по време на оран, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, животновъдство, земеделие 

Гроздобер в Евксиноград, 1893 г.

 1800-1900, Евксиноград, етнография, земеделие, лозарство