1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители

Вероятно преподавател в земеделското училище или опитната станция "Образцов чифлик", близо до Русе, 1909 г.