1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица

Вероятно работник в земеделското училище или опитната станция "Образцов чифлик", близо до Русе, 1909 г.