1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, мода, наука, учители

Портрет на Тодор Николов (1875-1923), ботаник - един от първите наши изследователи на растителната хистология, ембриология и физиология, преподавател в земеделското училище "Образцов чифлик", близо до Русе, 1909 г.

Имена: