1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, гимназиално, земеделие, образование

Земеделското училище "Образцов чифлик" край Русе - ученички измерват семена от див овес с цел изследване на растежа му, 1909 г.