Всички снимки от земеделие ( 97 )

Теглене на ябълкова реколта, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие 

Розобер, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, розово масло 

Жени, облечени в народни носии с реколта от ябълки в плетени кошове, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие 

Тютюневи работници, седнали пред нанизи тютюн, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие, тютюн 

Селянин на връщане от пазара в София, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, впрегатен, етнография, земеделие, транспорт 

Мъже и жени ронят царевица на седянка в Пирдоп, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пирдоп, етнография, земеделие 

Борса за мостри на земеделска техника , 20-те години на ХХ век

 1920-1930, земеделие, магазини, търговия 

Селяни предават брашно за продоволствие на армията в Софийския военен базисен склад, 1912 г.

 1900-1910, Балкански войни (1912-1913), София, военни, земеделие 

София 1947 г., селяни предоставят продукция в помощ на градското население, по заповед на правителството на Отечествения фронт

 1940-1950, София, земеделие, събития 

Пред склада на “Никотеа” - тютюневата фабрика, първообраз на фабриката от романа “Тютюн” на писателя Димитър Димов, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, търговия, тютюн