Всички снимки от земеделие ( 97 )

Ученички от земеделското училище “Образцов чифлик” сортират стръкове див овес с цел изследване на растежа му, Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, гимназиално, земеделие, образование 

Учител агроном и негови ученички от земеделското училище “Образцов чифлик” сортират стръкове див овес с цел изследване на растежа му, Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, агрономи, гимназиално, земеделие, образование, учители 

Учител агроном от земеделското училище “Образцов чифлик” край Русе, пред тезгях с наредени стръкове див овес с цел изследване на растежа му, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, агрономи, гимназиално, земеделие, образование, професии, учители 

Гроздобер в Пловдивско, 1929 г.

 1920-1930, Пловдив, етнография, занаяти, земеделие, лозарство 

Рекламно календарче на цигари “Слънце”, цигарена фабрика “Тракия”, Стара Загора, 1964 г.

 1960-1970, индустрия, реклама, тютюн 

Жътвари по време на обяд, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, земеделие 

Селяни от Софийско берат праз лук и зеле в зеленчукова градина, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бит, етнография, земеделие 

Селянки от Софийско берат праз лук в зеленчукова градина, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, земеделие 

Жена със сноп житни класове по време на жътва, Софийско, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, земеделие 

Възрастен шоп, облечен в типична носия, продава чушки на Женския пазар, София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, бит, етнография, земеделие, пазари, търговия