Всички снимки от земеделие ( 97 )

Работници сортират тютюн в склад за тютюн, Пазарджик, 1926 г.

 1920-1930, Пазарджик, земеделие, тютюн 

Вършитба в стопанския двор, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, земеделие 

Механична вършачка унгарско производство, задвижвана от трактор посредством ремъци. 30-те години на ХХ век

 1930-1940, земеделие 

Розоварна, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, индустрия, розово масло 

Инсталация за дестилиране на розово масло, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, индустрия, розово масло 

Розобер, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, земеделие, розово масло 

Орач, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие 

Работнички нижат тютюневи листа, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие, тютюн 

Тютюноберачки, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие, тютюн 

“Розобер”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, розово масло