1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица

Служител в земеделското училище или опитната станция към него, наречена "Образцов чифлик", близо до Русе, 1909 г.