Всички снимки от 1920-1930 ( 838 )

Мелник - типични стари къщи и Мелнишките земни пирамиди, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Мелник 

София, несъществуващата вече улица “Търговска”, в дъното - джамията Баня Баши, около 1923 г.

 1920-1930, София 

Кафана в Кутловица, сега Монтана, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Монтана (Кутловица), етнография, кафенета, търговия 

Н.В.Княз Кирил Преславски и пълномощен министър Симеон Радев преди среща с президента Хувър, Вашингтон, 1929 г.

 1920-1930, българи в чужбина, личности, посещения 

Имена: ,

Малка пастирка, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, животновъдство 

София, пасажът “Св. Никола”, гледан откъм ул. “Търговска”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, търговия 

София, 12 септември 1924 г. - първият ден на освещаването на храм “Св. Александър Невски”, снимка от въздуха

 1920-1930, София, от въздуха, храмове 

София, джамията Баня баши, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, храмове