1920-1930, българи в чужбина, личности, посещения

Н.В.Княз Кирил Преславски и Симеон Радев преди среща с президента Хувър, Вашингтон, 1929 г.

Имена: ,