1920-1930, етнография, животновъдство

Малка пастирка, 20-те години на ХХ век